חדר משלה

המרכז מסייע לנערות, נשים צעירות ואימהות שנפגעו גופנית ונפשית במהלך בריחתן מאוקראינה

וזקוקות למקום שהייה מחסה אהבה ותמיכה.

הבית יופעל ע"י מתנדבים ומתנדבות מישראל שיעניקו תמיכה עבור הנערות והנשים.

פרטי התורם
נייד *

ציינו את הכמות הרצויה

 
wait