ONE LOVE

"לתת זה לקבל"

מלגת לימודים

פרטי המזמין/ה
נייד *
ציינו את הכמות הרצויה
 

לתרומה בהעברה בנקאית:

טופז – ליזמות וחדשנות חברתית

בנק דיסקונט 11, סניף 118 נוה אביבים

חשבון 84525799

*התרומה מוכרת במס 46א

לפרטים נוספים

elinzolo@gmail.com

 

 

wait