מבצע שכנות טובה

בעזרתכם, אנשים, נשים וילדים יקבלו באופן מיידי את הסיוע הנחוץ עבורם!

תרומות למבצע "שכנות טובה" מוכרות כתרומה ע"י מס הכנסה לפי סעיף 46.

 

פרטי התורם/ת
נייד *
ציינו את הכמות הרצויה
 

 

 

 

wait