שיעור ניסיון מועדון טניס אוניברסיטת חיפה


שם הטניסאי/ת
תאריך לידה *
מין *
נייד *

נא לבחור ביום האימונים המתאים:

אנא בחר קבוצה
לא נימצאו רשומות
סה"כ לתשלום:

 
 

 

 

wait

תנאי הרשמה ותשלום מועדון טניס אוניברסיטת חיפה

אני @replace_contact_person_name@ ת.ז @replace_contact_person_identify_number@ מאשר בחתימתי

כללי

  1. בעצם השתתפות ילדכם / עצמכם / בתוכנית טניס של אמוס פתרונות בע"מ אתם מאשרים שקראתם את תקנון ההשתתפות ושהסכמתם לפעול לפיו:

הרשמה

  1. מועדי עונת פעילות: ספטמבר - אוגוסט (12 חודשים)
  2. משתתף בתוכנית יחשב כרשום רק לאחר סיום תהליך ההרשמה והעברת תשלום מלא לכל שנת הפעילות.
  3. עברו שבועיים מהיום בו הצטרף התלמיד לאחת מתוכנית אימונים  של אמוס פתרונות בע"מ ולא הוסדר התשלום – לא יוכל להיכנס לפעילויות עד להסדרת התשלום.
  4. פתיחת התוכנית  מותנית במינימום נרשמים. לאמוס פתרונות בע"מ שמורה הזכות לסגור קבוצה עקב מיעוט משתתפים בכל שלב. במקרה שכזה, יתרת התשלום שהועבר תוחזר .
  5. הנחות יינתנו במקרים הבאים: (1) 10% הנחה בן / בת משפחה שני ו-(2) 15% הנחה בן / בת משפחה שלישי  (הזול מביניהם) הנרשם לחוג במועדון
  6. בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה, ערבי חג, ימי זיכרון וחול המועד פסח. לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

הצהרות

                      8. בחתימה על תקנון זה, הריני מאשר/ת לצלם את ילדי/עצמי משתתף בפעילות הטניס, ויודע מראש כי תמונות אלו עשויות להתפרסם באתר של ואמוס טניס/רשתות החברתיות.

                    9. בחתימה על תקנון זה, הריני מאשר/ת רישום בשלוש רשימות תפוצה ולקבל מידע כללי ושיווקי  במייל, וב-sms.

רשימות תפוצה:

(1) רשימת תפוצה אודות פעילויות/אימונים של ואמוס פתרונות בע"מ

(2) רשימת תפוצה של חומר פרסומי ושיווקי של ואמוס פתרונות בע"מ,

(3) ורשימת תפוצה פרסומי ושיווקי משותפים עסקיים של ואמוס פתרונות בע"מ.

ביטולים והחזרים

                  10. נוהלי הפסקת התוכנית : בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק בהגשת הודעה בכתב לכתובת המייל: officevamos@gmail.com

                 11. במקרה והמשתתף הפסיד מפגשים בשל מחלה - לא ייתקבל זיכוי. במידה והמחלה נמשכת מעל שלושה שבועות יש להציג אישור רופא וכל מקרה יבדק לגופו.

                12. ביטול תוכנית מחויב בהודעה מראש של חודש קאלנדרי.

                13. אין ביטולים והחזרים רטרואקטיבית.

                14. ואמוס פתרונות בע"מ שומרת את הזכות להפסיק את הפעילות של המשתתף.

             15. במידה ותנאי מזאג האוויר לא יאפשרו את קיום האימון ייתקים אימון חלופי במועד אחר והלקוח מוותר בזאת על טענה ואו בקשה לפיצוי .

16. ואמוס פתרונות בע"מ רשאית לשמור את פרטי כרטיס האשראי של הקלוח 

17. שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של ומאוס פתרונות בעמ כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

18. מפעם לפעם ומאוס פתרונות בע"מ עשויה לקיים פעילויות ספציפיות, מסחריות ואחרות בפלטפורמות שונות לרבות בדפים או חלקים של האתר (להלן: "פעילות ספציפית"). לפעילות ספציפית עשויים להיות תנאי שימוש ספציפיים ו/או שונים מהתקנון ו/או המוסיפים על התקנון. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון של פעילות ספציפית של ואמוס פתרונות בע"מ – יגברו הוראות התקנון הספציפי.

19. 

כל המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים ועוד. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי התקנון.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של החברה בלא אישור מראש ובכתב של החברה.

האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

20. למרות שהחברה משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג לך באתר ו/או בשירותי החברה יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו. גם בעניין זה, מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר

לוח מפגשים 

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
ספטמבר 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24
אוקטובר 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 8,15,22,29
נובמבר 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26
דצמבר 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24
ינואר 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28
פברואר 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22 2,9,16,23 3,10,17,24 4,11,18,25
מרץ 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25
אפריל 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29
מאי 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27
יוני 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24
יולי 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29
אוגוסט 7,14,21,28 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25 5,12,19,26
סה"כ 50 48 48 49 50 49

 

פרטי התקשרות:

שי 054-2199244

משרד 053-6229244

.il officevamos@gmail.com

חתימה: