שלום אורח
שלום,    | יציאה

הרשמה לאימונים פרטיים


ציינו את הכמות הרצויה
 
/  
חסר במלאי

סיכום הזמנה:

מחיר:   סה"כ:  
סה"כ לתשלום:  
 

פרטי המזמין
תאריך לידה *
נייד *
מין *
 

סיכום הזמנה:

מחיר:   סה"כ:  
סה"כ לתשלום:  

קופון הנחה:

הזן קוד קופון
הנחת קופון %      בטל קופון
 
סכום מינימלי לקבלת הנחה:  
סה"כ לתשלום לאחר ההנחות:  
page_spec_options
 
wait
/  
חסר במלאי חסר במלאי

 

תנאי הרשמה ותשלום אימונים אישיים

אני @replace_contact_person_name@ ת.ז @replace_contact_person_identify_number@ מאשר בחתימתי

אודות

אנחנו צוות VAMOS Tennis, מתמחים בתוכניות אימוני טניס מותאמים אישית . במשך למעלה מ-30 שנים אנחנו מפתחים שיטות לאימוני טניס מותאמות במטרה ברורה: לייצר ספורטאים מאושרים ובריאים, שממשיים את הפוטנציאל הטמון בהם – בטניס בפרט ובחיים בכלל.

בעשור האחרון התאמנו אצלנו למעלה מ-1000 שחקני טניס צעירים בגילאים שונים, וכולם חוו את הרוח והערכים של VAMOS: מצוינות, התמדה, ורוח ספורטיבית.

תכניות האימון שלנו מאפשרות למידה מבוססת משחק בשיטה ייחודית . הלמידה מתבצעת באמצעות צוות מאמנים בכירים ומדריכים מוסמכים. בית הספר לטניס מפעיל מגוון תכניות אימון ייחודיות המאפשרות לכל שחקן טניס בכל רמה, בכל גיל למצוא אצלנו מסגרת מתאימה.

כללי

  1. בעצם השתתפותכם/ השתתפות ילדכם באימון אישי / זוגי של ואמוס פתרונות בע"מ אתם מאשרים שקראתם את תקנון ההשתתפות ושהסכמתם לפעול לפיו:

הרשמה

  1. הזמנת שיעור פרטי נעשת לפני לקיחת השיעור
  2. ביטול הזמנה של שיעור אישי 24 שעות לפני השיעור לא תזכה בהחזר כספי
  3. ייתכן שהחברה תאלץ לבטל את השיעור מאחת מסיבות הבאות : מחלת מדריך / איסור בצו בריאות / תנאי מזאג האוויר ו/ או כל סיבה .
  4. במידה והחברה תבטל את השיעור ולא ימצא מועד חלופי יוחזר התשלום ללקוח לפי בחירותו מבין כרטיס אשראי / העברה בנקאית
  5. החברה שומרת לעצמה את האפשרות להפסיק את פעילותו של המשתתף .

הצהרות

      7. בחתימה על תקנון זה, הריני מאשר/ת לצלם את ילדי/עצמי משתתף בפעילות הטניס, ויודע מראש כי תמונות אלו עשויות להתפרסם באתר של ואמוס טניס/רשתות החברתיות.

     8. בחתימה על תקנון זה, הריני מאשר/ת רישום בשלוש רשימות תפוצה ולקבל מידע כללי ושיווקי  במייל, וב-sms.

רשימות תפוצה:

(1) רשימת תפוצה אודות פעילויות/אימונים של ואמוס פתרונות בע"מ

(2) רשימת תפוצה של חומר פרסומי ושיווקי של ואמוס פתרונות בע"מ,

(3) רשימת תפוצה פרסומי ושיווקי משותפים עסקיים של ואמוס פתרונות בע"מ.

על פי חוק הגנת הפרט: הפרטים האישיים שמתקבלים במערכת שלנו אינם מועברים לשום צד ג'

ביטולים והחזרים

    9. נוהל הפסקת התוכנית : בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק בהגשת הודעה בכתב לכתובת המייל: officevamos@gmail.com

    10. במקרה והמשתתף הפסיד מפגשים בשל מחלה - לא יתקבל זיכוי. במידה והמחלה נמשכת מעל שלושה שבועות יש להציג אישור רופא וכל מקרה יבדק לגופו.

    11. אין ביטולים והחזרים רטרואקטיבית.

    12. ואמוס פתרונות בע"מ שומרת את הזכות להפסיק את הפעילות של המשתתף.

    13. במידה והאימון מתבטל עקב נסיבות שאינן תלויות בנו (למשל מזג האוויר) יקבע מועד אחר לאימון.

  14. בתלשום חודשי עבור אימונים נקלחו בחשבן ימי חג ולא ינתן עבורם זיכוי

  15.בתשלום חודשי אי הגעה לשיעור מחייבת בתשלום מלא

   16 בתשלום חודשי הודעה של חודש מראש

17. ואמוס פתרונות בע"מ רשאית לשמור את פרטי כרטיס האשראי של הקלוח 

18. שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של ומאוס פתרונות בעמ כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

19. מפעם לפעם ומאוס פתרונות בע"מ עשויה לקיים פעילויות ספציפיות, מסחריות ואחרות בפלטפורמות שונות לרבות בדפים או חלקים של האתר (להלן: "פעילות ספציפית"). לפעילות ספציפית עשויים להיות תנאי שימוש ספציפיים ו/או שונים מהתקנון ו/או המוסיפים על התקנון. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון של פעילות ספציפית של ואמוס פתרונות בע"מ – יגברו הוראות התקנון הספציפי.

20. 

כל המוצרים והמידע כוללים קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים ועוד. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי התקנון.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של החברה בלא אישור מראש ובכתב של החברה.

האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

21. למרות שהחברה משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג לך באתר ו/או בשירותי החברה יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו. גם בעניין זה, מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר

פרטי התקשרות:

שי 054-2199244

משרד 053-6229244

.il officevamos@gmail.com

 

חתימה: